sociala kompassen ikon

Information

Välkommen till Sociala kompassen!


I vår interaktiva webbtjänst hittar du den sociala kompassen för Sverige, en visualisering av socioekonomi och demografi på kommunnivå. Enkelt uttryckt är sociala kompassen ett sätt att sortera kommuner efter hur lika eller olika de är med avseende på tio socioekonomiska variabler.

I verktygsfältet finns information om hur webbtjänsten fungerar. Klicka på "i" längst upp till höger.

Vill du ha mer information om sociala kompassen, metoden vi använder och hur vi arbetar med sociala kompasser på delområdesnivå för kommuner och regioner - läs mer i powerpointpresentationen eller kontakta oss!

Du hittar presentationen här.

Aktuell version av Sociala kompassen utarbetades 2023 och bygger på data från 2021, vilket är det senaste året tillgängliga värden finns för samtliga variabler som analyserats.