Jubileumsutgåva av Sociala kompassen


Här kan du ladda ner jubileumsutgåvan för var och en av Sveriges 290 kommuner.

Mycket nöje!


I 25 år har vi haft förmånen att få bidra med underlag till viktiga och svåra beslut inom samhällsplanering och medicinsk forskning. För att fira detta har vi tagit fram jubileumsutgåvor av den Sociala kompassen – en för varje kommun i vårt avlånga och nyansrika land.

Sociala kompassen är en analys av socioekonomiska och demografiska variabler som ger politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen ett nytt sätt att se och förstå statistik om kommunens invånare. I stället för att titta på en egenskap åt gången ges en visuell helhetsbild, vilket gör nuläget i kommunen och skillnaderna mellan kommunerna synliga och tydliga. Sociala kompassen är också en kommunikationsplattform och skapar möjlighet att nå samsyn kring behov och planering av utvecklingsinsatser.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan ta fram den Sociala kompassen på delområdesnivå för en specifik kommun eller grupp av kommuner. Vi hjälper naturligtvis gärna till även med andra analyser som kan bidra i ert utvecklingsarbete.

Utforska sociala kompassen i vårt webbverktyg