En tjänst för dig som behöver ha koll på befolkningsutveckling

Sverige växer och demografin förändras i landets kommuner. Varje dag fattas viktiga beslut som påverkar människors förutsättningar att bo och leva i olika delar av Sverige. Varje dag beskrivs och analyseras vårt samhälle. Varje dag möts intressekonflikter i vår demokrati.

Som statistiker tror vi på en öppen debatt och kraften i en faktabaserad verklighetsuppfattning. Därför tillhandahåller vi en webbtjänst som visualiserar viktiga delar av Sveriges officiella befolkningsstatistik som produceras av Statistiska centralbyrån.

Behöver du hjälp med befolkningsprognoser och demografiska analyser? Hör av dig till oss på prognoser@statisticon.se.

Registrera dig här

Välkommen att registrera dig som användare eller logga in om du redan har ett konto.


Eller logga in här

Arbetsytan

Gränssnittet i ger en samlad bild av befolkningsutvecklingen och dess demografiska förändringskomponenter i Sveriges kommuner. Hur har den totala folkmängden utvecklats i Arboga? Hur se åldersstrukturen ut i Knivsta? Ökar eller minskar försörjningsbördan i Gnesta? Vilken är könsfördelningen i Haparanda? Är det sant att landsbygdskommuner avfolkas? Hur många fler äldre kan vi förvänta oss i Vellinge? Verkar en ökad statlig närvaro ge någon effekt på Gotlands befolkningsutveckling?

Flyttare

Gränssnittet vilar på tre bärande idéer. Den första är att ge en snabb och samlad bild av en kommuns olika demografiska delar eller - enkelt uttryckt - hur många som föds, dör, flyttar in och flyttar ut samt bor i en kommun. Den andra är att med hjälp av en rörlig tidsaxel ge en förståelse för en kommuns demografiska utveckling över tid. Den tredje idén är att ge användaren möjlighet att anpassa gränssnittet efter egna behov. Enskilda diagram kan förstoras och underliggande data kan seleteras med avseende på ålder och kön.


Besök gärna våra andra sajter