Välkommen till studios SEKOM ©
Vänligen logga in

Ny version publicerad
Uppdateringar
  • Färgade staplar i diagram för att kunna hålla isär valda kommuner.
  • Möjlighet att filtrera kommuner på vilket län de tillhör.
  • Växla mellan linjediagram och stapeldiagram.
  • SEKOM delområde, se din kommuns delområden i verktyget.
  • Se valt områdes namn vid maximering av stapeldiagram.