Statisticon har utvecklat en webbaserad plattform för att göra befolkningsstatistik mer tillgängligt. Vi ser i huvudsak framför oss tre målgrupper för StudioS. Plattformen är i första hand utvecklad för användning av tjänstemän och politiker inom offentlig förvaltning. Utöver det är vår förhoppning är den även kommer användas som ett pedagogiskt verktyg inom undervisning i matematik och samhällsorienterande ämnen. En tredje målgrupp är faktabaserade researchers och journalister med uppdrag att bevaka samhällsutvecklingen i Sverige.

Varför har Statisticon valt att utveckla StudioS?

Statisticon är ett medarbetarägt företag med engagerade och kritiskt tänkande medarbetare. Vi har enats om en mission i företaget - att verka för en sund användning av statistik i samhället. Vi vill nu med teknikens hjälp öka nyttan av våra tjänster och samtidigt nå ut till fler användare. Ofattbart många beslut och verklighetsuppfattningar vilar på befolkningsstatistik.

Vad innehåller StudioS?

En idé bakom StudioS är att kontinuerligt anpassa och komplettera dess innehåll utifrån användarnas behov. I nuläget finns två moduler aktiverade - StudioS Befolkningsprognoser (BP) samt StudioS Socioekonomisk analys (SEKOM). StudioS BP syftar primärt till att användas av kommuner för att analysera och visualisera befolkningsprognoser på kommun- och delområdesnivå. Funktioner för att justera befolkningsprognoser utifrån ändrade byggplaner är implementerade. I modulen finns även befolkningsdata uppdelat på kön och ålder för landets samtliga kommuner med visualiserings- och analysfunktioner. I StudioS SEKOM återfinns resultat från Statisticons socioekonomiska analysmetod SEKOM på kommun- och delområdesnivå. Med interaktiv grafik kan användaren följa och analysera den socioekonomiska utvecklingen i landets kommuner över tid. Inom kort kommer en modul med kommunspecifika in- och utrikes flyttströmmar att aktiveras.

Hur får jag tillgång till StudioS?

För att få tillgång till StudioS förutsätts ett användarkonto. Ett konto med tillhörande användarnamn och lösenord kan erhållas via en intresseanmälan som görs på plattformen i respektive modul. Vissa delar av StudioS är tillgängliga enbart för kommuner med abonnemang.

Prisinformation

Priser som anges för respektive webbtjänst eller rapport gäller för beställningar från kommuner i Sverige och under Statisticons allmänna villkor. Samtliga priser är i kronor exklusive moms. Eventuella datakostnader tillkommer. Leveranstidpunkt enligt skriftlig överenskommelse.

För föredragningar, semiarier och utbildningar tillkommer kostnad för resa och eventuellt logi.

För de webbtjänster som är betaltjänster gäller en fast abonnemangsperiod från 1 september till 31 augusti (i användarvillkoren benämns dessa Nivå 3-abonnemang). Betalning sker årligen i förväg. Abonnemanget är löpande och ska sägas upp med minst tre månaders varsel inför en ny period. Uppsägning ska vara skriftlig och skickas till studios@statisticon.se

Integritetspolicy
Användarvillkor StudioS