Öppna Jämförelser Förskola

- en sammanställning på uppdrag av


Välj kommun

Välj rapportformat

Visa statistik
Välj år:

Socioekonomiska skillnader mellan oinskrivna och inskrivna barn i förskola

Kommuner med färre än åtta barn i kategorin "ej inskrivna" är borträknade. Genomsnittet är beräknat på de 240 kommuner som har uppgifter i båda kategorierna. Statistikkälla: SCB